Går det att förutse marknaden?

En vanlig uppfattning är att den finansiella marknaden är helt oförutsägelsebar – men hur har proffsen lyckats? 

Den moderna kaosteorin baserad på komplexa system säger och visar annat. Den finansiella marknaden är visserligen oerhört komplex, dynamisk och det är näst intill omöjligt att skapa 100% korrekta prognoser. Däremot är det möjligt att med hjälp av senaste matematiska teorierna, stora datamängder, artificiell intelligens och datorinlärning förutse marknadens rörelser med viss noggrannhet och sannolikhet. 

Alfazens algoritmiska prognoser

Våra dagliga prognoser är baserade på avancerade matematiska modeller framtagna ur den moderna kaosteorin, signal- och informationsbehandling för komplexa system och mänsklig erfarenhet.

Dessa används i olika artificiell intelligens- och datorinlärningsmotorer som matas med stora mängder data i en iterativ- och självlärande process varje dag. Idag använder vi oss av två olika inlärningsmetoder: “deep learning neural networks” och “prediction trees” samt en serie klassiska och egenutvecklade analysmetoder.

“Det räcker att kunna förutse marknaden med en sannolikhet större än 50% för att i längden vara en vinnare!”

Så skapar vi våra prognoser som får andra att häpna

Datainsamling

I ett första steg, för att kunna skapa högkvalitativa prognoser, samlar vi ihop relevant information och data från olika källor som täcker en 5-års period.

Analys och inlärning

För att hitta samband mellan olika händelser och utfall och skapa optimala prognoser analyseras det insamlade data och flera AI-system lärs upp i olika nät.

Prediktioner och prognoser

De inlärda näten skapar empiriska modeller som skapar prognoser: processen liknar framtagningen av väderprognoser. Prognoserna är med andra ord baserade på stora datamängder, 100-tals olika analysmetoder och egna modeller baserade på mänsklig expertis.