Rekommenderad strategi

Din strategi

Du bör hitta en strategi som passar dig, en som minimerar dina risker och optimerar din avkastning. Strategin ska vara utformad efter din riskbenägenhet, personlighetstyp och portfölj. Valet av en passande strategi är avgörande för en hög avkastning.

Våra prognoser

Vi förser dig med marknadsprognoser som visas i lättlästa tabeller med ‘signal-indikatorer’. Varje signal visar hur vi förväntar oss att det finansiella instrumentet kommer att röra sig – antingen upp eller ner – inom specifika tidsintervaller. 

Läs den här sidan noggrant, välj en strategi lämplig för din portfölj och personlighetstyp – agera varsamt och ha tålamod

Generella råd

Innan du börjar trada rekommenderar vi att du följer och bekantar dig med våra prognoser i 1-2 månader. Lär känna din marknad, dina favoritaktier och hur våra prognoser korrelerar med verkligheten och viktiga makro-händelser.

Som för alla prognostyper är den senaste prognosen alltid den mest tillförlitliga, lita därför alltid på den senaste. Om prognosen ändras hastigt, byt din position och vänta ut den turbulenta och volatila perioden orsakad av makro-händelser. Var uppmärksam på marknadens reaktion då prognosen inte alltid har med dessa snabba förändringar i beräkningen. Var tålmodig och sluta handla med ett specifikt instrument dagen före en finansiell rapport släpps – återuppta handeln tidigast efter en vecka. Var observant när det gäller händelser och makrohändelser kopplade till ditt specifika instrument,  som orsakar rörelse på marknaden.

Handla ännu mer varsamt om du går emot den generella trenden: om en rapport visar oväntade siffror som får värdet på en specifik aktie att falla, köp den inte eftersom den genererade signalen kan ha felaktigt utlösts på grund av fallet.

När du sedan känner dig bekväm med våra prognoser, köp när det finns en tydlig signal (oftast större än 2). Köp antingen bull- eller bearcertifikat beroende på signalens tecken. Är signalen negativ (röd) köp bearcertifikat, är den positiv (grön) köp bullcertifikat.

Försök att gå in på marknaden när signalen visar en klar uppgång. Våra prognoser separerar brus från viktiga enskilda händelser, därför är det viktigt att du har koll på det allmänna ekonomiska läget. Generellt sett är det inte lönsamt att handla mot den allmänna marknadsutvecklingen.

Kom ihåg: våra prognoser är ett kompletterande verktyg till din investeringsstrategi – basera inte dina handelsbeslut enbart på våra prognoser. Till sist är bara du ansvarig för din handel och dess utfall.

icon1

Sök efter dolda guldkorn

Kolla igenom alfazens prognos och välj de instrument som är beräknade att öka eller minska med ett värde större än 2. Kolla på motsvarande aktiegraf för att se om signalen är baserad på en reaktion på en finansiell rapport eller någon annan makrohändelse. Analysera instrumentet med dina favoritmetoder som en dubbelkontroll. Köp (bull- eller bearcertifikat) om vår prognos verkar rimlig – oftast är den det.

Köp INTE om det nyligen har skett stor rörelse i instrumentet, då kan signalen vara falsk.

icon2

Diversifiera din portfölj

Diversifiera på åtminstone två sätt: segment och bull/bear. Håll din portfölj balanserad i förhållande till olika marknader för att minimera dina risker. Man vet aldrig hur en viss marknad kommer att prestera. Ha en balanserad portfölj vad gäller bearpositioner gentemot bullpositioner: är marknaden på uppgång är det klokt att ha större innehav av bullcertifikat.

icon3

Säljstrategi

Det är lika viktigt att veta när man ska sälja som det är att veta när man ska köpa. Med detta i åtanke rekommenderar vi följande:

  • Sälj så fort du nått ditt mål (oftast 3-5% avkastning) inom den valda tidsperoden
  • Sälj när den deadline du satt är nådd, oavsett resultatet.
  • I båda fallen rekommenderar vi att en limit-order läggs vid det pris du har som mål, eller strax under.

Så här förvaltar vi vår egen portfölj:

Vi älskar trading men har tyvärr inte mycket tid över dagtid. Beroende på våra personlighetstyper prioriterar vi olika. T ex kan fördelningen i tidshorisonter i en av våra portföljer vara 60:20:20 för kortsiktig, medel och långsiktig handel.

Vår portfölj är diversifierad och innehåller aktier i olika, icke relaterade, segment: bank/finans, teknologi, mineraler samt läkemedel.

När vår alfazenprognos ger en positiv eller negativ signal utför vi en manuell kontroll av signalens rimlighet. Om signalen intuitivt verkar vettig – och den inte är en reaktion på en rapport, makro-händelse eller annan extern oönskad påverkan – köper vi antingen bull- eller bearcertifikat för det instrumentet (vi föredrar certifikat med x3 hävstång).

Vår första stop-loss ligger på 2-3% beroende på  den senaste tidens volatilitet (ATR – Average True Ratio) och vår risk/position överstiger aldrig 1% av vårt portföljvärde.

Vi slår aldrig vad om utfallet av en specifik händelse. Vi undviker att ta position innan stora händelser som t ex Federal Reserve eller OPEC-möten.

Vi säljer om: 

  • vår stop-loss-order blivit aktiverad
  • instrumentet förändras 5% i vår favör
  • det sista datumet för prognosen är nått

Genom att följa de enkla råden ovan mellan juni 2015 och juni 2016, kunde våra traders erhålla ett snitt på 37% vinster, 22% förluster och 41% lika när de utförde 5-7 trades per dag.