Läs vår rekommenderade strategier här ...


Så här läser du tabellen:
  • Varje rad i tabellen beskriver ett finansiellt instrument, som aktie eller råvara, beroende på den valda produkten.
  • Varje kolumn i tabellen beskriver en tidsperiod för prognosen. För närvarande är prognoserna för kommande 5, 10, 20 och 60 arbetsdagar (dvs exklusive helger).
  • Varje cell i tabellen beskriver prognosen för instrumentet och tidsperioden med prognos för upp eller nergång i relativ procent, samt prognossäkerheten (superskript - mindre text). Prognossäkerheten är relativ - ju högre siffra desto säkrare prognos.
  • Varje cell är fägkodad - grön indikerar uppgång medan röd indikerar nedgång.
Exempel: I tabellen nedan är prognoserna för SSAB-B tillhörande OMX 30 "-1.63",  "0.77" och "+1.35" för kommande 5, 10 och 20 dagarna.  Säkerheten för prognoserna är "3.98", "4.03" och "3.89" vilket kan anses högt.     stocktable    


Viktigt: De presenterade värdena är beräknade prognoser och skiljer sig från den kommande faktiska utgången. Alfazen tar inte ansvar för de eventuella vinster och förluster som uppkommer p.g.a. felaktiga prognoser. Alla köp, sälj och diverse beslut är således på egen risk och ansvar. Läs vidare här.