Utjämna oddsen – öka din avkastning

Algoritmisk analys med hjälp av Artificiell Intelligens och Big Data har länge varit en hemlig nyckelkomponent för framgångsrika professionella investerare. Skaffa dig liknande försprång och öka din avkastning genom att använda vårt kraftfulla och unika prognosverktyg alfazen.

Intelligenta prognoser

Med alfazen har du ett av dagens mest intelligenta, precisa och omfattande analysverktyg som hjälper dig att förutspå finansiella marknader.

alfazens algoritmer skapar automatiskt relationer mellan olika informationskällor och händelser. Prognoserna uppdateras dagligen – vi förser dig kontinuerligt med färska siffror.

Privatinvesterare?

Vårt intelligenta analysverktyg, alfazen, är specifikt framtaget för att upptäcka framgångsrika tradingtillfällen.

alfazen genererar dagliga prognoser från miljontals datapunkter. Dessa datapunkter har matats in i 100-tals konventionella och självlärande algoritmer, baserade på artificiell intelligens, som utför komplexa beräkningar på stora datakluster.

Resultatet ger dig alfazens prognoser, ett värdefullt underlag att basera dina trading-beslut på.

Högre avkastning på dina investeringar med
hjälp av artificiell intelligens